Monthly Archives: December 2018

ชีวิตมีสุขด้วยสมาธิ

ชีวิตของคนเราย่อมเผชิญปัญหาที่ต่างกัน และทางออกของปัญหาในบางครั้งก็แก้ปัญหาได้อย่างง่ายดาย และบางคราวเจอมรสุมหนักก็ทำให้แก้ได้ยากเหมือนกัน บางคนท้อแท้จนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่หรือบางคนก็สู้ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าทางแห่งความสำเร็จอยู่ที่ไหน แต่อย่างไรก็ตามถึงคุณจะเจอมรสุมหนัก หาทางแก้ปัญหาไม่เจอ สิ่งหนึ่งที่คุณจะทำได้นั่นคือ การตั้งสติ  และการตั้งสติได้ต้องมาจากใจที่สงบด้วย เพื่อให้ใจสงบ ลดความฟุ้งซ่านและมีสติ สิ่งสำคัญคือ การทำสมาธิ             การนั่งสมาธิ คือ การฝึกปฏิบัติที่ใช้ความตั้งมั่น จดจ่อ และแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้เกิดความสงบ โดยการทำสมาธินั้นมีหลายวิธีมาก เช่น วิธีทำสมาธิด้วยมโนภาพ คือการนึกถึงภาพหรือสถานการณ์ที่ช่วยให้คุณได้เกิดความผ่อนคลาย และถ้าอยากให้เข้าสู่สมาธิเร็วขึ้น ต้องมีการใช้สิ่งที่ช่วยกระตุ้นประสาทกันด้วย เช่น  กลิ่น ภาพ สัมผัสและเสียงประกอบ เป็นต้น และยังมีการทำสมาธิแบบมันตราสมาธิ หรือ การสวดมนต์ คือ การเอาใจจดจ่อกับบทสวดมนต์เพื่อไม่ให้เกิดความคิดที่ฟุ้งซ่านหรือกวนใจ และทำให้เกิดสมาธิ ต่อมาเป็นวิธีสุดท้าย คือ การเจริญสติ … Continue reading

Posted in Lifestyle | Comments Off on ชีวิตมีสุขด้วยสมาธิ